In 2018 werkte het NCPA met haar partners aan:

  • De voorbereiding en realisatie van twee symposia met partners. Practice-led symposium over Gender en Identiteit (februari 2018) en een practice-led symposium over Diversiteit en Inclusie (november 2018)
  • De voorbereiding van het symposium Lichamelijkheid en performance in dans met partners ArtEZ Academie voor theater en dans, Productiehuis de Nieuwe Oost en Moving Futures Festival in februari 2019.
  • De voorbereiding van twee symposia met partners.
  • Twee nieuwe partners traden toe tot het netwerk: De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Theater en Dans en Haaglanden MC met het Medisch Centrum voor Dansers en Musici.
  • De deelname aan het praktijkonderzoek PEARL. Codarts Rotterdam (Hogeschool voor de kunsten) heeft € 1,6 miljoen ontvangen om het Performing artists and Athlete Research Lab (PEARL) op te richten. De subsidie wordt verstrekt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). PEARL is wereldwijd het eerste onderzoekscentrum dat podiumkunsten, sport, onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven met elkaar verbindt.
  • De ontwikkeling van de publicatie van de gratis toegankelijke online kennisbank met het archief van de oude Stichting Gezondheidszorg voor Dansers (SGD) en het archief van de Vereniging voor Dansonderzoek (VDO), die zal ophouden te bestaan en het NCPA haar taken samen met partners overneemt. In het najaar van 2019 gaat de Kennisbank open voor publiek.
> Deel op Facebook > Deel op Twitter > Deel via e-mail