NCPA_Symposium_Building_Bridges_20nov2017_Logo_Datum&tekstBruggen bouwen tussen de gezondheidszorg en de podiumkunsten
Het verbinden van onderzoek, onderwijs en toepassingen

De drie partners van het National Centre Performing Arts (NCPA) – ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Sport Medisch Centrum Papendal –organiseren een openbaar symposium om gespecialiseerde zorg, toegepast onderzoek en onderwijs verder met elkaar te verknopen. Op maandag 20 november 2017 bent u als student, alumni, docent en professional uit de diverse werkvelden daarom van harte welkom in Nijmegen.

De aandacht voor multidisciplinaire samenwerking binnen de gezondheidszorg voor podiumkunstenaars neemt toe en de kwaliteit op dit terrein wordt steeds hoger. Het symposium biedt een interactief, internationaal programma gericht op zowel studenten als professionals, waarin de verbinding wordt gelegd tussen hoger onderwijs, huidig onderzoek en implementatie en validatie.

Het programma, dat een sterk internationaal karakter heeft, is beschikbaar na de zomervakantie. Het symposium wordt voorgezeten door Judith Smit, directeur van het HAN Instituut Paramedische Studies (NL), en Gaby Allard, directeur van de ArtEZ Academie voor Theater en Dans (NL) en het NCPA.

Voor wie? Studenten, docenten en professionals in de podiumkunsten en aanverwante zorgdomeinen
Datum: 20 november 2017
Locatie: HAN, Kapittelweg 33, Nijmegen
Voertaal: Het symposium wordt deels in het Engels en deels in het Nederlands gehouden
Kosten: Aanmelding is verplicht, toegang is gratis
Informatie: Meer informatie komt beschikbaar op www.han.nl en www.ncpa.eu

Organisatie
In 2014 bundelden de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Sport Medisch Centrum Papendal en ArtEZ hogeschool voor de kunsten hun krachten en richtten het National Centre Performing Arts op. Het NCPA heeft als doel verbindingen te leggen tussen de podiumkunsten onderling en met relevante kennisdomeinen ten behoeve van het verbeteren van de artistieke prestaties. Dit symposium wordt gezamenlijk georganiseerd door het NCPA en haar partnernetwerk.

 

 

 

 

> Deel op Facebook > Deel op Twitter > Deel via e-mail