Beste podiumkunsten collega’s,

Sinds 2014 werkt een groeiend aantal partners op het gebied van podiumkunsten werkveld, onderwijs, wetenschap en gezondheid samen in de Stichting National Centre Performing Arts aan het verbinden van kennis ter verbetering van artistieke prestaties van podiumkunstenaars in dans, muziek, circus en theater.

Om inzicht te krijgen hoe podiumkunstenaars (nog beter) ondersteund kunnen worden en het centrum verder uit en op te bouwen, vragen we om uw hulp. We vragen professionele podiumkunstenaars met een (voormalige) artistieke praktijk om mee te doen aan een korte online enquete.  Deze enquête is onderdeel van een groter veldonderzoek waarin ook organisaties en (kennis)instellingen geïnterviewd worden. De uitkomsten worden getoetst met experts en het partner netwerk. Via de nieuwsbrief informeren we over de uitkomsten van deze enquête.

LINK NAAR NEDERLANDSTALIGE ENQUETE  https://www.survio.com/survey/d/T9O3N7F3K2J6V7R6Z

LINK TO ENGLISH SURVEY https://www.survio.com/survey/d/B6J7X7P4T6C1R2K8U

Het samenwerkende partnernetwerk initieerde heeft de afgelopen jaren conferenties en symposia, publicaties, participatie in onderzoekstrajecten en bijdrages aan specifieke kennisontwikkeling activiteiten van onze partners t.b.v. de podiumkunstenaar.  NCPA is bezig gesprekken te voeren met andere belanghebbende en relevante partijen om dit partner netwerk uit te breiden. Hiervoor hebben we ook inzicht nodig om jullie professionals beter te ondersteunen.

Deze korte enquête vraagt 5 tot 10 minuten van uw tijd. Helpt u mee door de link te delen en/of mee te doen? Deelname belonen we met een gratis jaar supporter zijn van het NCPA ter waarde van 75 euro.

Alleen samen lukt het om de kwaliteit en afstemming van bestaande en nieuwe diensten en kennis-producten op het gebied van educatie, onderzoek en kennisontsluiting te vergroten.

We hopen van harte op uw medewerking. Dank u wel!

> Deel op Facebook > Deel op Twitter > Deel via e-mail