Symposium Building Bridges

NCPA_Symposium_Building_Bridges_20nov2017_Logo_Datum&tekstBruggen bouwen tussen de gezondheidszorg en de podiumkunsten
Het verbinden van onderwijs, onderzoek en praktijk

De aandacht voor multidisciplinaire samenwerking tussen zorgprofessionals en podiumkunstenaars neemt toe en de kwaliteit van de samenwerking wordt steeds hoger. Beide velden kennen hierin uitdagingen in de ontwikkeling van hun talent en professie. Tegelijk hebben ze elkaar nodig om tot vakkundige prestaties en afstemming te komen.

De drie partners van het National Centre Performing Arts (NCPA) – ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Sport Medisch Centrum Papendal – organiseren een symposium om gespecialiseerde zorg, toegepast onderzoek en onderwijs verder met elkaar te verknopen. Het programma is interactief, internationaal en gericht op zowel studenten als professionals. De verbinding tussen hoger onderwijs, huidig onderzoek en implementatie en validatie krijgt een platform en context.

De themalijnen in het symposium zijn:

  • Multidisciplinaire samenwerking en communicatie: Begrip- en discoursvorming.
  • Talentherkenning en talentontwikkeling van de beginnende professional.
  • Onderzoek: Fundamenteel en toegepast onderzoek.

Multidisciplinaire samenwerking en communicatie. Begrip- en discoursvorming.
Wat heeft de podiumkunstenaar, sporter of zorgprofessional nodig om optimaal te (blijven) presteren? Wat heeft de zorgprofessional nodig om optimale zorg (preventie en herstel) te kunnen leveren aan een podiumkunstenaar of sporter? Bij welke multidisciplinaire samenwerking in zorg, preventie en herstel zijn zowel podiumkunstenaars als zorgprofessionals gebaat? Elkaars taal, motivatie en professie verstaan en daarbinnen constructief en kwalitatief samenwerken, vraagt (vooralsnog) om een passend en nodig discours, ofwel een integrale communicatie en manier van werken.

Talentherkenning en talentontwikkeling. De beginnende professional.
Wat is succesvol je vak uitoefenen? Hoe definieer, meet en screen je dat vervolgens? Hoe worden talenten succesvol begeleid en uitgedaagd? Zowel tijdens de opleiding als in de beroepspraktijk hebben podiumkunstenaars en zorgprofessionals met deze vragen te maken. We kijken daarbij naar culturele verschillen, toegang tot kennis en zorg en de nodige training van alle professionals.

Onderzoek. Fundamenteel en toegepast.
In verschillende kennisdomeinen vinden verschillende vormen van onderzoek plaats die met het symposium bij elkaar komen. In algemene zin is in academische setting de basis fundamenteel onderzoek, het HBO doet toegepast onderzoek en op de kunst HBO’s vindt kunst eigen onderzoek plaats. Doelen en methodes van deze typen onderzoek verschillen. Wat zijn deze verschillen en overeenkomsten nu hybridisering plaatsvindt en wat levert het aan elkaar verknopen van deze vormen van onderzoek?

Link naar Programma en thema’s Symposium Building Bridges

Datum: 20 november 2017
Voor wie? Studenten, docenten en professionals in de podiumkunsten en aanverwante zorgdomeinen
Locatie: HAN, Kapittelweg 33, Nijmegen
Voertaal: Het symposium wordt deels in het Engels en deels in het Nederlands gehouden
Kosten: Aanmelding is verplicht, toegang is gratis
Aanmelden via de website van de HAN:  Link naar Aanmeldformulier

Programma partners: HAN Instituut voor Paramedische Studies, Vereniging Dansonderzoek, ArtEZ Conservatorium Gezond Musiceren, Codarts Lectoraat Performing Arts Medicine, Rijnstate Ziekenhuis Maatschap Orthopedie, National Institute of Dance, Medicine and Science (EN), INSCIENCE Filmfestival Nijmegen.

Achtergrond organiserende partners
In 2014 bundelden de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Sport Medisch Centrum Papendal en ArtEZ hogeschool voor de kunsten hun krachten en richtten het National Centre Performing Arts op. Het NCPA heeft als doel verbindingen te leggen tussen de podiumkunsten onderling en met relevante kennisdomeinen ten behoeve van het verbeteren van de artistieke prestaties. Dit symposium wordt gezamenlijk georganiseerd door het NCPA en haar partnernetwerk.

    

 

 

 

 

> Deel op Facebook > Deel op Twitter > Deel via e-mail